Header page
         
إحصائيات الجذور
   إحصائيات الجذور بحسب عدد حروف الجذر
  إحصائية بالجذور الثنائية
  إحصائية بالجذور الثلاثية
  إحصائية بالجذور الرباعية
  إحصائية بالجذور الخماسية
  إحصائيات الجذور الثلاثية التي تبدأ بحرف معين
  إحصائية بالجذور الثلاثية التي تبدأ بحرف الألف
  إحصائية بالجذور الثلاثية التي تبدأ بحرف الباء
  إحصائيات الجذور الثلاثية التي يتوسطها حرف معين
  إحصائية بالجذور الثلاثية التي يتوسطها حرف الألف
  إحصائية بالجذور الثلاثية التي يتوسطها حرف الباء
  إحصائيات الجذور الثلاثية التي تنتهي بحرف معين
  إحصائية بالجذور الثلاثية التي تنتهي بحرف الألف
  إحصائية بالجذور الثلاثية التي تنتهي بحرف الباء
  إحصائيات الجذور الرباعية التي تبدأ بحرف معين
  إحصائية بالجذور الرباعية التي تبدأ بحرف الألف
  إحصائية بالجذور الرباعية التي تبدأ بحرف الباء
  إحصائية بالجذور الرباعية التي تبدأ بحرف الجيم
  إحصائيات الجذور الرباعية التي تنتهي بحرف معين
  إحصائية بالجذور الرباعية التي تنتهي بحرف الألف
  إحصائية بالجذور الرباعية التي تنتهي بحرف الباء
إحصائيات الأفعال
  إحصائيات الأفعال الثلاثية المجردة
  إحصائيات الأفعال الثلاثية المجردة التي تبدأ بحرف معين
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي تبدأ بحرف الألف
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي تبدأ بحرف الباء
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي تبدأ بحرف الخاء
  إحصائيات الأفعال الثلاثية المجردة التي يتوسطها حرف معين
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي يتوسطها حرف الألف
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي يتوسطها حرف الباء
  إحصائيات الأفعال الثلاثية المجردة التي تنتهي بحرف معين
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي تنتهي بحرف الألف
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي تنتهي بحرف الباء
  إحصائيات الأفعال الثلاثية المجردة التي لها مزيد
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي لها مزيد واحد
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي لها مزيدان
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي لها ثلاثة مزيدات
  إحصائية الأفعال الثلاثية المجردة التي لا مزيد لها
  إحصائية بالأفعال الثلاثية المجردة التي لا مزيد لها
الجذور الثلاثية
الجذور الثلاثية
JSP Page
2383ضخم
2384ضدد
2385ضدي
2386ضرب
2387ضرج
2388ضرح
2389ضرر
2390ضرس
2391ضرط
2392ضرع
2393ضرك
2394ضزن
2395ضعع
2396ضعف
2397ضغث
2398ضغط
2399ضغم
2400ضغن
2401ضغو
2402ضفر
2403ضفز
2404ضفف
2405ضفن
2406ضفو
2407ضكك
2408ضلع
2409ضلل
2410ضمخ
2411ضمد
2412ضمر
2413ضمز
2414ضمم
2415ضمن
2416ضنء
2417ضنك
2418ضنن
2419ضنو
2420ضهء
2421ضهب
2422ضهد
2423ضهل
2424ضهي
2425ضوء
2426ضوج
2427ضور
2428ضوط
2429ضوع
2430ضون
2431ضوي
2432ضيح
2433ضير
2434ضيز
2435ضيع
2436ضيف
2437ضيق
2438ضيم
2439ضيل
2440طبب
2441طبخ
2442طبر
2443طبع
2444طبق
2445طبل
2446طبن
2447طبو
2448طبي
2449طثث
2450طجن
2451طحح
2452طحر
2453طحل
2454طحن
2455طحو
2456طخخ
2457طخو
2458طرء
2459طرب
2460طرح
2461طرد
2462طرر
2463طرز
2464طرس
2465طرش
2466طرف
2467طرق
2468طرم
2469طرو
2470طسس
2471طشش
2472طعم
2473طعن
2474طغم
2475طغي
2476طفء
2477طفح
2478طفر
2479طفس
2480طفف
2481طفق
2482طفل
2483طفو
2484طقق
2485طلب
2486طلح
2487طلس
2488طلع
2489طلف
2490طلق
2491طلل
2492طلم
2493طلو
2494طلي
2495طمث
2496طمح
2497طمر
2498طمس
2499طمع
2500طمل
2501طمم
2502طمو
2503طنء
2504طنب
2505طنج
2506طنخ
2507طنز
2508طنف
2509طنن
2510طني
2511طهر
2512طهش
2513طهم
2514طهو
2515طوح
2516طود
2517طور
2518طوس
2519طوش
2520طوع
2521طوف
2522طوق
2523طول
2524طوي
2525طيب
2526طيح
2527طيخ
2528طير
2529طيس
2530طيش
2531طيع
2532طيف
2533طين
2534ظءب
2535ظءف
2536ظبي
2537ظعن
2538ظلم
2539ظمء
2540ظمي
2541ظهر
2542عبء
2543عبب
2544عبث
2545عبد
2546عبر
2547عبس
2548عبط
2549عبق
2550عبل
2551عبو
2552عتب
2553عتت
2554عتل
2555عتم
2556عرب
2557عرج
2558عشر
2559عشش
2560عشق
2561عشم
2562عشو
2563علل
2564علم
2565عود
2566عوذ
2567عور
2568غدو
2569غذذ
2570غذر
2571غذم
2572عته
2573عتو
2574عثث
2575عثر
2576عثل
2577عثم
2578عثن
2579عثو
2580عجب
2581عجج
2582عجر
2583عجز
2584عجف
2585عجل
2586عجم
2587عجن
2588عجو
2589عدد
2590عدس
2591عدل
2592عدم
2593عدن
2594عدو
2595عذب
2596عذر
2597عذف
2598عذق
2599عذل
2600عذو
2601عرد
2602عرر
2603عرس
2604عرش
2605عرص
2606عرض
2607عرف
2608عرق
2609عرك
2610عرم
2611عرن
2612عرو
2613عري
2614عزب
2615عزر
2616عزز
2617عزف
2618عزق
2619عزل
2620عزم
2621عزو
2622عزي
2623عسب
2624عسر
2625عسس
2626عسف
2627عسق
2628عسل
2629عسم
2630عسو
2631عسي
2632عشب
2633عصب
2634عصد
2635عصر
2636عصف
2637عصل
2638عصم
2639عصو
2640عصي
2641عضب
2642عضد
2643عضض
2644عضل
2645عضه
2646عضو
2647عطب
2648عطر
2649عطس
2650عطش
2651عطط
2652عطف
2653عطل
2654عطن
2655عطو
2656عظي
2657عفت
2658عفج
2659عفد
2660عفر
2661عفس
2662عفش
2663عفص
2664عفط
2665عفف
2666عفق
2667عفك
2668عفل
2669عفن
2670عفو
2671عقب
2672عقد
2673عقر
2674عقص
2675عقف
2676عقق
2677عقل
2678عقم
2679عقو
2680عقي
2681عكب
2682عكد
2683عكر
2684عكز
2685عكس
2686عكش
2687عكص
2688عكظ
2689عكف
2690عكك
2691عكل
2692عكم
2693عكن
2694عكو
2695عكي
2696علب
2697علث
2698علج
2699علد
2700علز
2701علس
2702علص
2703علض
2704علط
2705علف
2706علق
2707علك
2708علن
2709عله
2710علو
2711علي
2712عمت
2713عمج
2714عمد
2715عمر
2716عمس
2717عمش
2718عمق
2719عمل
2720عمم
2721عمن
2722عمه
2723عمي
2724عنب
2725عنت
2726عنج
2727عند
2728عنز
2729عنس
2730عنص
2731عنف
2732عنق
2733عنك
2734عنم
2735عنن
2736عنو
2737عني
2738عهد
2739عهر
2740عهن
2741عوث
2742عوج
2743عوز
2744عوس
2745عوص
2746عوض
2747عوط
2748عوف
2749عوق
2750عول
2751عوم
2752عون
2753عوه
2754عوي
2755عيب
2756عيث
2757عيج
2758عير
2759عيس
2760عيش
2761عيط
2762عيف
2763عيق
2764عيك
2765عيل
2766عيم
2767عين
2768عيه
2769عيي
2770غبب
2771غبث
2772غبج
2773غبر
2774غبس
2775غبش
2776غبص
2777غبط
2778غبق
2779غبن
2780غبو
2781غتت
2782غتم
2783غثث
2784غثر
2785غثم
2786غثو
2787غثي
2788غدد
2789غدر
2790غدف
2791غدق
2792غدن
2793غذو
2794غرب
2795غرث
2796غرد
2797غرر
2798غرز
2799غرس
2800غرض
2801غرف
2802غرق
2803غرل
2804غرم
2805غرن
2806غرو
2807غزر
2808غزز
2809غزل
2810غزو
2811غسر
2812غسس
2813غسق
2814غسل
2815غسم
2816غسن
2817غسو
2818غشش
2819غشم
2820غشي
2821غصب
2822غصص
2823غصن
2824غضب
2825غضر
2826غضض
2827غضف
2828غضن
2829غضو
2830غضي
2831غطس
2832غطش
2833غطط
2834غطف
2835غطو
2836غطي
2837غفر
2838غمط
2839غمق
2840غمل
2841غمم
2842غمن
2843غمو
2844غمي
2845فرغ
2846فرق
2847فعم
2848فعو
2849فغر
2850فغم
2851فوه
2852فيء
2853غفص
2854غفف
2855غفق
2856غفل
2857غفو
2858غفي
2859غقق
2860غلب
2861غلت
2862غلث
2863غلج
2864غلس
2865غلط
2866غلف
2867غلق
2868غلل
2869غلم
2870غلو
2871غلي
2872غمت
2873غمد
2874غمر
2875غمز
2876غمس
2877غمص
2878غمض
2879غنج
2880غنظ
2881غنم
2882غنن
2883غني
2884غهب
2885غوث
2886غوج
2887غور
2888غوز
2889غوص
2890غوط
2891غول
2892غوي
2893غوو
2894غيب
2895غيث
2896غيد
2897غير
2898غيس
2899غيض
2900غيط
2901غيظ
2902غيف
2903غيق
2904غيل
2905غيم
2906غين
2907غيي
2908فءت
2909فءد
2910فءر
2911فءس
2912فءق
2913فءل
2914فءم
2915فءي
2916فتء
2917فتت
2918فتح
2919فتخ
2920فتر
2921فتش
2922فتق
2923فتك
2924فتل
2925فتن
2926فتو
2927فثء
2928فثث
2929فثج
2930فثد
2931فثغ
2932فجء
2933فجج
2934فجر
2935فجس
2936فجع
2937فجل
2938فجم
2939فجو
2940فجي
2941فحث
2942فحج
2943فحح
2944فحش
2945فحص
2946فحل
2947فحم
2948فحو
2949فخت
2950فخج
2951فخخ
2952فخذ
2953فخر
2954فخم
2955فدح
2956فدخ
2957فدد
2958فدع
2959فدغ
2960فدم
2961فدن
2962فدي
2963فذذ
2964فرت
2965فرث
2966فرج
2967فرح
2968فرخ
2969فرد
2970فرر
2971فرز
2972فرس
2973فرش
2974فرص
2975فرض
2976فرط
2977فرع
2978فرك
2979فرم
2980فره
2981فرو
2982فري
2983فزر
2984فزز
2985فزع
2986فسء
2987فسح
2988فسخ
2989فسد
2990فسر
2991فسق
2992فسل
2993فسو
2994فشج
2995فشخ
2996فشش
2997فشغ
2998فشق
2999فشل
3000فشو
3001فصح
3002فصد
3003فصص
3004فصع
3005فصل
3006فصم
3007فصي
3008فضج
3009فضح
3010فضخ
3011فضض
3012فضل
3013فضو
3014فطء
3015فطح
3016فطر
3017فطس
3018فطم
3019فطن
3020فظع
3021فعل
3022فغو
3023فغي
3024فقء
3025فقح
3026فقد
3027فقر
3028فقس
3029فقش
3030فقص
3031فقط
3032فقع
3033فقق
3034فقم
3035فقه
3036فكر
3037فكك
3038فكن
3039فكه
3040فلت
3041فلج
3042فلح
3043فلس
3044فلص
3045فلع
3046فلغ
3047فلق
3048فلك
3049فلل
3050فلم
3051فلو
3052فلي
3053فنخ
3054فند
3055فنس
3056فنش
3057فنع
3058فنق
3059فنك
3060فنن
3061فني
3062فهد
3063فهر
3064فهق
3065فهم
3066فهه
3067فهو
3068فوت
3069فوج
3070فوح
3071فوخ
3072فود
3073فور
3074فوز
3075فوض
3076فوط
3077فوع
3078فوف
3079فوق
3080فيج
3081فيح
3082فيد
3083فيش
3084فيص
3085فيض
3086فيظ
3087فيق
3088فيل
3089فين
3090قءب
3091قبب
3092قبح
3093قبر
3094قبس
3095قبص
3096قبض
3097قبط
3098قبع
3099قبل
3100قبن
3101قبو
3102قتب
3103قتت
3104قتد
3105قتر
3106قتع
3107قتل
3108قتم
3109قتن
3110قتو
3111قثء
3112قثث
3113قثم
3114قثو
3115قحب
3116قحح
3117قحر
3118قحز
3119قحط
3120قحف
3121قحل
3122قحم
3123قحو
3124قدح
3125قدد
3126قدر
3127قدس
3128قدع
3129قدف
3130قدم
3131قدو
3132قذذ
3133قذر
3134قذع
3135قذف
3136قذل
3137قذم
3138قذي
3139قرء
3140قرب
3141قرت
3142قرث
3143قرح
3144قرد
3145قرر
3146قرس
3147قرش
3148قرص
3149قرض
3150قرط
3151قرع
3152قرف
3153قرق
3154قرم
3155قصر
3156قصص
3157قفز
3158قفس
3159قفش
3160قفص
3161كبن
3162كبو
3163كتب
3164كسح
3165كسد
3166كسر
3167كسس
3168كسع
3169كسف
3170قرن
3171قره
3172قرو
3173قري
3174قزح
3175قزز
3176قزع
3177قزل
3178قزم
3179قزو
3180قسب
3181قسر
3182قسس
3183قسط
3184قسم
3185قسن
3186قسو
3187قشب
3188قشد
3189قشر
3190قشش
3191قشط
3192قشع
3193قشف
3194قشم
3195قشو
3196قصب
3197قصد
3198قصع
3199قصف
3200قصل
3201قصم
3202قصو
3203قضء
3204قضب
3205قضض
3206قضع
3207قضف
3208قضم
3209قضي
3210قطب
3211قطر
3212قطط
3213قطع
3214قطف
3215قطل
3216قطم
3217قطن
3218قطو
3219قعب
3220قعث
3221قعد
3222قعر
3223قعس
3224قعش
3225قعص
3226قعط
3227قعع
3228قعف
3229قعم
3230قعو
3231قفء
3232قفح
3233قفد
3234قفر
3235قفط
3236قفع
3237قفف
3238قفل
3239قفن
3240قفو
3241قفي
3242قلب
3243قلت
3244قلح
3245قلد
3246قلز
3247قلس
3248قلص
3249قلع
3250قلف
3251قلق
3252قلل
3253قلم
3254قلو
3255قلي
3256قمء
3257قمح
3258قمد
3259قمر
3260قمز
3261قمس
3262قمش
3263قمص
3264قمط
3265قمع
3266قمل
3267قمم
3268قمن
3269قمه
3270قمو
3271قمي
3272قنء
3273قنب
3274قنت
3275قنح
3276قند
3277قنس
3278قنص
3279قنط
3280قنع
3281قنف
3282قنم
3283قنن
3284قنو
3285قني
3286قهب
3287قهد
3288قهر
3289قهل
3290قهم
3291قهه
3292قهو
3293قهي
3294قوب
3295قوت
3296قود
3297قور
3298قوز
3299قوس
3300قوض
3301قوع
3302قوف
3303قوق
3304قول
3305قوم
3306قوه
3307قوي
3308قيء
3309قيح
3310قيد
3311قير
3312قيس
3313قيص
3314قيض
3315قيظ
3316قيق
3317قيل
3318قيم
3319قين
3320كءب
3321كءد
3322كبب
3323كبت
3324كبث
3325كبح
3326كبد
3327كبر
3328كبس
3329كبش
3330كبل
3331كتت
3332كتح
3333كتر
3334كتع
3335كتف
3336كتل
3337كتم
3338كتن
3339كثء
3340كثب
3341كثث
3342كثر
3343كثع
3344كثف
3345كثم
3346كجج
3347كحح
3348كحص
3349كحل
3350كخخ
3351كدء
3352كدح
3353كدد
3354كدر
3355كدس
3356كدش
3357كدف
3358كدم
3359كدن
3360كده
3361كدو
3362كدي
3363كذب
3364كذذ
3365كرب
3366كرث
3367كرج
3368كرد
3369كرر
3370كرز
3371كرس
3372كرش
3373كرع
3374كرف
3375كرك
3376كرم
3377كره
3378كرو
3379كري
3380كزب
3381كزز
3382كزم
3383كزي
3384كسب
3385كسل
3386كسم
3387كسو
3388كشء
3389كشح
3390كشد
3391كشر
3392كشش
3393كشط
3394كشف
3395كشم
3396كشو
3397كصص
3398كصم
3399كظو
3400كعب
3401كعت
3402كعر
3403كعع
3404كعم
3405كفء
3406كفت
3407كفح
3408كفر
3409كفف
3410كفل
3411كفن
3412كفي
3413كلء
3414كلب
3415كلت
3416كلح
3417كلد
3418كلز
3419كلس
3420كلع
3421كلف
3422كلل
3423كلم
3424كلي
3425كمء
3426كمت
3427كمح
3428كمخ
3429كمد
3430كمز
3431كمس
3432كمش
3433كمع
3434كمل
3435كمم
3436كمن
3437كمه
3438كمي
3439كنب
3440كنت
3441كند
3442كنر
3443كنز
3444كنس
3445كنش
3446كنع
3447كنف
3448كنن
3449كنه
3450كني
3451كهب
3452كهد
3453كهر
3454كهف
3455كهل
3456كهم
3457كهن
3458كهه
3459كهي
3460كوب
3461كوث
3462كوح
3463كود
3464كوذ
3465كور
3466كوز
3467كوس
3468كوع
3469كوف
3470كول
3471كوم
3472كون
3473كوه
3474كوي
3475كيء
3476كيت
3477كيح
3478كيد
3479كير
3480كيس
3481كيص
3482كيف
3483كيل
3484كين
3485كيه
3486لءط
3487لءف
3488لءك
3489لءم
3490لءي
3491لبء
3492لبب
3493لبث
3494لبج
3495لبخ
3496لبد
3497لبز
3498لبس
3499لحم
3500لحن
3501لغب
3502لغد
3503لغز
3504لغط
3505لهج
3506لهد
3507لهز
3508متو
3509مثث
3510مثج
3511مثد
3512مثل
3513لبط
3514لبك
3515لبق
3516لبن
3517لبي
3518لتء
3519لتب
3520لتت
3521لتح
3522لتم
3523لثث
3524لثغ
3525لثق
3526لثم
3527لثي
3528لجء
3529لجب
3530لجج
3531لجذ
3532لجف
3533لجم
3534لجن
3535لحب
3536لحج
3537لحح
3538لحد
3539لحز
3540لحس
3541لحص
3542لحط
3543لحظ
3544لحف
3545لحق
3546لحك
3547لحو
3548لحي
3549لخخ
3550لخص
3551لخف
3552لخم
3553لخن
3554لخو
3555لدد
3556لدس
3557لدغ
3558لدم
3559لدن
3560لدي
3561لذج
3562لذذ
3563لذع
3564لذم
3565لذي
3566لزب
3567لزج
3568لزز
3569لزق
3570لزم
3571لزن
3572لسب
3573لسد
3574لسس
3575لسع
3576لسن
3577لشو
3578لصب
3579لصص
3580لصغ
3581لصف
3582لصق
3583لضم
3584لطء
3585لطث
3586لطخ
3587لطس
3588لطط
3589لطع
3590لطف
3591لطم
3592لطو
3593لطي
3594لظي
3595لعب
3596لعج
3597لعس
3598لعص
3599لعط
3600لعع
3601لعق
3602لعن
3603لعو
3604لغف
3605لغم
3606لغو
3607لفء
3608لفت
3609لفج
3610لفح
3611لفخ
3612لفع
3613لفف
3614لفق
3615لفو
3616لقب
3617لقح
3618لقس
3619لقص
3620لقط
3621لقع
3622لقف
3623لقق
3624لقم
3625لقن
3626لقو
3627لقي
3628لكء
3629لكث
3630لكد
3631لكز
3632لكش
3633لكع
3634لكك
3635لكم
3636لكن
3637لكي
3638لمء
3639لمج
3640لمح
3641لمز
3642لمس
3643لمص
3644لمظ
3645لمع
3646لمق
3647لمك
3648لمم
3649لمو
3650لهب
3651لهث
3652لهس
3653لهط
3654لهع
3655لهف
3656لهق
3657لهم
3658لهن
3659لهو
3660لوب
3661لوت
3662لوث
3663لوج
3664لوح
3665لوخ
3666لود
3667لوذ
3668لوز
3669لوس
3670لوص
3671لوط
3672لوع
3673لوف
3674لوق
3675لوك
3676لوم
3677لون
3678لوه
3679لوو
3680لوي
3681ليت
3682ليث
3683ليس
3684ليص
3685ليط
3686ليع
3687ليغ
3688ليف
3689ليق
3690ليل
3691لين
3692ليه
3693مءج
3694مءد
3695مءر
3696مءس
3697مءش
3698مءق
3699مءن
3700مءي
3701متت
3702متح
3703متخ
3704متر
3705متش
3706متع
3707متك
3708متل
3709متن
3710مته
3711مثن
3712مجج
3713مجد
3714مجر
3715مجس
3716مجع
3717مجل
3718مجن
3719محت
3720محج
3721محح
3722محش
3723محص
3724محض
3725محط
3726محق
3727محك
3728محل
3729محن
3730محو
3731محي
3732مخخ
3733مخر
3734مخض
3735مخط
3736مخن
3737مخي
3738مدح
3739مدخ
3740مدد
3741مدر
3742مدش
3743مدق
3744مدل
3745مدن
3746مدي
3747مذح
3748مذر
3749مذع
3750مذق
3751مذل
3752مذي
3753مرء
3754مرت
3755مرث
3756مرج
3757مرح
3758مرخ
3759مرد
3760مرر
3761مرز
3762مرس
3763مرش
3764مرص
3765مرض
3766مرط
3767مرع
3768مرغ
3769مرق
3770مرن
3771مره
3772مري
3773مزج
3774مزح
3775مزر
3776مزز
3777مزع
3778مزق
3779مزن
3780مزو
3781مزي
3782مسء
3783مسح
3784مسخ
3785مسد
3786مسس
3787مسط
3788مسك
3789مسل
3790مسن
3791مسو
3792مسي
3793مشج
3794مشح
3795مشر
3796مشش
3797مشط
3798مشظ
3799مشع
3800مشغ
3801مشق
3802مشل
3803مشن
3804مشو
3805مشي
3806مصح
3807مصخ
3808مصد
3809مصر
3810مصص
3811مصع
3812مصل
3813مضح
3814مضر
3815مقط
3816مقع
3817مقق
3818مقل
3819مقه
3820مقو
3821موص
3822موق
3823مول
3824مون
3825موه
3826ندم
3827نده
3828ندو
3829نشص
3830نشط
3831مضض
3832مضغ
3833مضي
3834مطح
3835مطخ
3836مطر
3837مطط
3838مطع
3839مطق
3840مطل
3841مطو
3842معج
3843معد
3844معر
3845معز
3846معس
3847معص
3848معض
3849معط
3850معع
3851معق
3852معك
3853معل
3854معن
3855معو
3856مغث
3857مغد
3858مغر
3859مغس
3860مغص
3861مغط
3862مغل
3863مغو
3864مغي
3865مقت
3866مقر
3867مقس
3868مكث
3869مكد
3870مكر
3871مكس
3872مكك
3873مكن
3874مكو
3875ملء
3876ملث
3877ملج
3878ملح
3879ملخ
3880ملد
3881ملذ
3882ملز
3883ملس
3884ملش
3885ملص
3886ملط
3887ملع
3888ملغ
3889ملق
3890ملك
3891ملل
3892ملو
3893منء
3894منح
3895منع
3896منن
3897مني
3898منو
3899مهج
3900مهد
3901مهر
3902مهز
3903مهق
3904مهك
3905مهل
3906مهن
3907مهو
3908مهي
3909موء
3910موت
3911موث
3912موج
3913مور
3914موش
3915ميث
3916ميح
3917ميد
3918مير
3919ميز
3920ميس
3921ميش
3922ميط
3923ميع
3924ميل
3925مين
3926ميه
3927نءت
3928نءث
3929نءج
3930نءد
3931نءر
3932نءش
3933نءف
3934نءل
3935نءم
3936نءي
3937نبء
3938نبب
3939نبت
3940نبث
3941نبج
3942نبح
3943نبخ
3944نبذ
3945نبر
3946نبز
3947نبس
3948نبش
3949نبص
3950نبض
3951نبط
3952نبع
3953نبغ
3954نبك
3955نبل
3956نبه
3957نبو
3958نتء
3959نتت
3960نتج
3961نتح
3962نتخ
3963نتر
3964نتش
3965نتع
3966نتغ
3967نتف
3968نتق
3969نتل
3970نتن
3971نتو
3972نثث
3973نثج
3974نثر
3975نثط
3976نثع
3977نثل
3978نثو
3979نجب
3980نجث
3981نجح
3982نجخ
3983نجد
3984نجذ
3985نجر
3986نجز
3987نجس
3988نجش
3989نجع
3990نجف
3991نجل
3992نجم
3993نجه
3994نجو
3995نحب
3996نحت
3997نحر
3998نحز
3999نحس
4000نحص
4001نحض
4002نحط
4003نحف
4004نحل
4005نحح
4006نحم
4007نحو
4008نحي
4009نخب
4010نخج
4011نخخ
4012نخر
4013نخز
4014نخس
4015نخش
4016نخص
4017نخع
4018نخف
4019نخل
4020نخم
4021نخو
4022ندء
4023ندب
4024ندح
4025ندخ
4026ندد
4027ندر
4028ندس
4029ندش
4030ندص
4031ندغ
4032ندف
4033ندل
4034نذر
4035نذع
4036نذل
4037نزء
4038نزح
4039نزر
4040نزز
4041نزع
4042نزغ
4043نزف
4044نزق
4045نزك
4046نزل
4047نزه
4048نزو
4049نسء
4050نسب
4051نسج
4052نسح
4053نسخ
4054نسر
4055نسس
4056نسع
4057نسغ
4058نسف
4059نسق
4060نسك
4061نسل
4062نسم
4063نسو
4064نسي
4065نشء
4066نشب
4067نشج
4068نشح
4069نشد
4070نشر
4071نشز
4072نشش
4073نشع
4074نشغ
4075نضل
4076نضو
4077نضي
4078نطب
4079نطح
4080نطر
4081نطس
4082نطط
4083نطع
4084نطف
4085نكع
4086نكف
4087نكل
4088نوط
4089نوع
4090هجن
4091هجو
4092هجي
4093هدء
4094هدب
4095نشف
4096نشق
4097نشل
4098نشم
4099نشو
4100نصب
4101نصت
4102نصح
4103نصر
4104نصص
4105نصع
4106نصف
4107نصل
4108نصو
4109نضب
4110نضج
4111نضح
4112نضخ
4113نضد
4114نضر
4115نضض
4116نضف
4117نطق
4118نطل
4119نطو
4120نظم
4121نعب
4122نعت
4123نعث
4124نعج
4125نعر
4126نعس
4127نعش
4128نعع
4129نعق
4130نعل
4131نعم
4132نعو
4133نعي
4134نغب
4135نغت
4136نغر
4137نغز
4138نغش
4139نغص
4140نغض
4141نغف
4142نغق
4143نغل
4144نغم
4145نغي
4146نفت
4147نفث
4148نفج
4149نفح
4150نفخ
4151نفد
4152نفذ
4153نفر
4154نفز
4155نفس
4156نفش
4157نفص
4158نفض
4159نفط
4160نفع
4161نفف
4162نفق
4163نفل
4164نفه
4165نفي
4166نقب
4167نقث
4168نقح
4169نقخ
4170نقد
4171نقذ
4172نقر
4173نقز
4174نقس
4175نقش
4176نقص
4177نقض
4178نقط
4179نقع
4180نقف
4181نقق
4182نقل
4183نقم
4184نقه
4185نقو
4186نقي
4187نكء
4188نكب
4189نكت
4190نكث
4191نكح
4192نكد
4193نكر
4194نكز
4195نكس
4196نكش
4197نكص
4198نكه
4199نكي
4200نمر
4201نمس
4202نمش
4203نمص
4204نمط
4205نمغ
4206نمق
4207نمل
4208نمم
4209نمو
4210نمي
4211نهء
4212نهب
4213نهج
4214نهد
4215نهر
4216نهز
4217نهس
4218نهش
4219نهض
4220نهط
4221نهف
4222نهق
4223نهك
4224نهل
4225نهم
4226نهي
4227نوء
4228نوب
4229نوت
4230نوج
4231نوح
4232نوخ
4233نود
4234نور
4235نوس
4236نوش
4237نوص
4238نوض
4239نوف
4240نوق
4241نوك
4242نول
4243نوم
4244نون
4245نوه
4246نوي
4247نيء
4248نيب
4249نيت
4250نيح
4251نير
4252نيص
4253نيض
4254نيط
4255نيع
4256نيق
4257نيل
4258هبب
4259هبت
4260هبج
4261هبد
4262هبذ
4263هبر
4264هبز
4265هبش
4266هبص
4267هبط
4268هبع
4269هبغ
4270هبك
4271هبل
4272هبو
4273هتء
4274هتت
4275هتر
4276هتش
4277هتف
4278هتك
4279هتم
4280هتن
4281هتو
4282هثث
4283هثم
4284هثي
4285هجء
4286هجج
4287هجد
4288هجر
4289هجس
4290هجش
4291هجع
4292هجف
4293هجل
4294هجم
4295هدج
4296هدد
4297هدر
4298هزز
4299هزع
4300هزف
4301هزق
4302هزل
4303هزم
4304همم
4305همي
4306هنء
4307وبل
4308وتح
4309وتد
4310وتر
4311هدغ
4312هدف
4313هدك
4314هدل
4315هدم
4316هدن
4317هدي
4318هذء
4319هذب
4320هذذ
4321هذر
4322هذف
4323هذم
4324هذو
4325هذي
4326هرء
4327هرب
4328هرت
4329هرج
4330هرد
4331هرر
4332هرس
4333هرش
4334هرص
4335هرض
4336هرط
4337هرع
4338هرف
4339هرق
4340هرم
4341هرو
4342هري
4343هزء
4344هزج
4345هزر
4346هزو
4347هسس
4348هشر
4349هشش
4350هشل
4351هشم
4352هشو
4353هصر
4354هصص
4355هصم
4356هصو
4357هضب
4358هضج
4359هضض
4360هضل
4361هضم
4362هضو
4363هطر
4364هطع
4365هطف
4366هطل
4367هطو
4368هفت
4369هفف
4370هفك
4371هفو
4372هقع
4373هقف
4374هقل
4375هقم
4376هقي
4377هكب
4378هكد
4379هكر
4380هكع
4381هكك
4382هكل
4383هكم
4384هكن
4385هكو
4386هلب
4387هلت
4388هلج
4389هلد
4390هلس
4391هلع
4392هلك
4393هلل
4394هلم
4395همء
4396همت
4397همج
4398همد
4399همذ
4400همر
4401همز
4402همس
4403همش
4404همط
4405همع
4406همغ
4407همق
4408همك
4409همل
4410هنب
4411هنج
4412هند
4413هنع
4414هنغ
4415هنف
4416هنق
4417هنم
4418هنن
4419هوء
4420هوت
4421هوج
4422هود
4423هور
4424هوز
4425هوس
4426هوش
4427هوع
4428هوك
4429هول
4430هوم
4431هون
4432هوه
4433هوي
4434هيء
4435هيب
4436هيت
4437هيث
4438هيج
4439هيخ
4440هيد
4441هير
4442هيس
4443هيش
4444هيص
4445هيض
4446هيط
4447هيع
4448هيغ
4449هيف
4450هيق
4451هيل
4452هيم
4453هيه
4454وءب
4455وءد
4456وءر
4457وءل
4458وءم
4459وءي
4460وبء
4461وبخ
4462وبد
4463وبر
4464وبش
4465وبص
4466وبط
4467وبغ
4468وبق
4469وتغ
4470وتم
4471وتن
4472وثء
4473وثب
4474وثج
4475وثر
4476وثغ
4477وثف
4478وثق
4479وثل
4480وثم
4481وثن
4482وجء
4483وجب
4484وجج
4485وجح
4486وجد
4487وجذ
4488وجر
4489وجز
4490وجس
4491وجع
4492وجف
4493وجل
4494وجم
4495وجن
4496وجه
4497وجي
4498وحد
4499وحر
4500وحش
4501وحص
4502وحف
4503وحل
4504وحم
4505وحن
4506وحي
4507وخد
4508وخز
4509وخش
4510وخط
4511وخف
4512وخم
4513وخي
4514ورم
4515ورن
4516وره
4517وري
4518وزء
4519وزب
4520وزر
4521وضء
4522وضح
4523وضخ
4524وضر
4525وضع
4526وقذ
4527وقر
4528ودء
4529ودج
4530ودح
4531ودد
4532ودر
4533ودس
4534ودع
4535ودف
4536ودق
4537ودك
4538ودل
4539ودن
4540ودي
4541وذء
4542وذح
4543وذر
4544وذف
4545وذل
4546وذم
4547وذن
4548وذي
4549ورء
4550ورب
4551ورث
4552ورخ
4553ورد
4554ورس
4555ورش
4556ورص
4557ورط
4558ورع
4559ورف
4560ورق
4561ورك
4562وزع
4563وزغ
4564وزف
4565وزك
4566وزم
4567وزن
4568وزي
4569وسب
4570وسخ
4571وسد
4572وسط
4573وسع
4574وسف
4575وسق
4576وسل
4577وسم
4578وسن
4579وسي
4580وشج
4581وشح
4582وشر
4583وشز
4584وشظ
4585وشع
4586وشغ
4587وشق
4588وشك
4589وشل
4590وشم
4591وشن
4592وشي
4593وصب
4594وصد
4595وصص
4596وصع
4597وصف
4598وصل
4599وصم
4600وصي
4601وضم
4602وضن
4603وطء
4604وطح
4605وطد
4606وطس
4607وطش
4608وطط
4609وطف
4610وطم
4611وطن
4612وظب
4613وظف
4614وعب
4615وعث
4616وعد
4617وعر
4618وعز
4619وعس
4620وعظ
4621وعف
4622وعق
4623وعك
4624وعل
4625وعم
4626وعن
4627وعي
4628وغب
4629وغد
4630وغر
4631وغف
4632وغل
4633وغم
4634وفد
4635وفر
4636وفز
4637وفض
4638وفق
4639وفل
4640وفه
4641وفي
4642وقب
4643وقت
4644وقح
4645وقد
4646وقس
4647وقش
4648وقص
4649وقط
4650وقع
4651ولف
4652ولق
4653ولم
4654وله
4655وقف
4656وقل
4657وقم
4658وقن
4659وقي
4660وكء
4661وكب
4662وكت
4663وكث
4664وكح
4665وكد
4666وكر
4667وكز
4668وكس
4669وكع
4670وكف
4671وكل
4672وكم
4673وكن
4674وكي
4675ولب
4676ولت
4677ولث
4678ولج
4679ولخ
4680ولد
4681ولس
4682ولع
4683ولغ
4684ولي
4685ومء
4686ومد
4687ومز
4688ومس
4689ومض
4690ومق
4691ومن
4692ونم
4693وني
4694وهب
4695وهت
4696وهث
4697وهج
4698وهد
4699وهر
4700وهز
4701وهس
4702وهص
4703وهط
4704وهف
4705وهق
4706وهل
4707وهم
4708وهن
4709وهي
4710ويل
4711يءس
4712يبب
4713يبس
4714يتم
4715يتن
4716يدع
4717يدي
4718يرع
4719يسر
4720يعر
4721يفخ
4722يفع
4723يقظ
4724يقن
4725يلل
4726يمم
4727يمن
4728ينع
4729يهم
4730يود
4731يوم
4732دغن
4733دلي
4734زبل
4735سفق
4736سنر
4737شحث
4738شغي
4739صبي
4740صمخ
4741ضمس
4742ضني
4743فءو
4744قوو
4745لمى
4746مهه
4747نجء
4748نخط
4749نفو
4750نهت
4751نهو
4752نيه
4753هقق
4754ومه
4755ومي
4756ورر
4757مسر
4758توت
4759كمر
4760وطب
4761وطر
4762وغي
4763يقق
4764يلب
4765يلق
4766خوو
4767يرق
4768يرن
4769يزن
4770يشب
4771يشم
4772ورل
4773وزز
4774وشب
4775وصر
4776دست
4777وفع
4778وقق
4779ونع
4780ونن
4781يغث
4782يفن
4783يقط
4784وهه
4785واه
4786ويب
4787ويج
4788ويح
4789ويس
4790وين
4791ويه
4792يتع
4793دبن
4794ينم
4795يوح
4796دشت
4797دكع
4798رحق
4799درش
4800خنص
4801دخي
4802ددن
4803ددو
4804دهل
4805دعي
4806دفل
4807دلب
4808رشت
4809دنع
4810دهب
4811دنم
4812ذات
4813رست
4814سذب
4815سذج
4816رءل
4817رصب
4818دوط
4819ديك
4820ذحل
4821سخت
4822رذق
4823ردب
4824رنك
4825زون
4826زوو
4827زيج
4828زيز
4829سخب
4830زءن
4831سعو
4832سغن
4833رغغ
4834ريج
4835ريد
4836ريط
4837رمن
4838رنب
4839رنج
4840رند
4841رنز
4842زطط
4843زلط
4844زنك
4845سجق
4846زقي
4847سبه
4848ستت
4849ستق
4850سخد
4851سطل
4852سوب
4853سطب
4854سمذ
4855سنب
4856سكل
4857صين
4858ضءب
4859سوح
4860شءب
4861شبت
4862شبط
4863سيد
4864شسف
4865ششم
4866شصب
4867شصر
4868صطب
4869سيم
4870سيي
4871طرن
4872ضهر
4873ضهو
4874شحر
4875صرط
4876صوص
4877صوو
4878شقف
4879شكب
4880شقد
4881شلم
4882شهن
4883شهي
4884شوم
4885شيت
4886شيش
4887طبج
4888طرث
4889طرخ
4890شيق
4891شيك
4892شيي
4893طمي
4894ضمل
4895طشت
4896طزج
4897طست
4898ظنب
4899صنب
4900صنر
4901صود
4902صيب
4903ضحح
4904ضوض
4905قرل
4906طثر
4907طخي
4908طغر
4909طغو
4910طقس
4911طقم
4912طزر
4913طهي
4914طوب
4915غنص
4916عهل
4917ظبء
4918ظبو
4919فلذ
4920عزه
4921عسج
4922غنب
4923عفز
4924فلز
4925غجر
4926عيص
4927غاز
4928غبي
4929فول
4930فوم
4931غشو
4932فثر
4933فدر
4934فكل
4935فلن
4936غوغ
4937فرء
4938فرن
4939فزق
4940فسط
4941فعي
4942فمم
4943فنر
4944فيف
4945قبج
4946كيي
4947كءس
4948لغس
4949لغن
4950كشك
4951قزن
4952قعن
4953قوط
4954لخي
4955لذن
4956كوو
4957ككب
4958كذن
4959كذو
4960لسق
4961قلط
4962كوخ
4963قون
4964كبع
4965كتء
4966كتد
4967كثل
4968كثن
4969كخي
4970كدب
4971كرت
4972كعس
4973كعك
4974كغد
4975كنط
4976كوك
4977لبو
4978لتر
4979لجح
4980ليم
4981منج
4982لمي
4983لهت
4984لول
4985ليي
4986مخل
4987مرو
4988مزد
4989مسع
4990نبق
4991ملم
4992موذ
4993موز
4994موم
4995نفء
4996نخذ
4997نرد
4998نعف
4999هال
5000هبس
5001هرل
5002بثن
5003بثو
5004ببب
5005ببر
5006ءجص
5007ننن
5008هطط
5009هنو
5010هذل
5011هوو
5012نيم
5013وتل
5014وتي
5015شكش
5016بخت
5017تمل
5018وثخ
5019هقب
5020هلث
5021هلط
5022هلف
5023وءج
5024وءن
5025هوب
5026هوذ
5027ءخخ
5028هوف
5029هوق
5030وبع
5031وتت
5032عضم
5033ءنم
5034جزي
5035ءقح
5036ءقط
5037ءقق
5038بءج
5039بءز
5040آجر
5041آنك
5042ءشف
5043ناي
5044موس
5045خصن
5046جنك
5047ءير
5048ءوج
5049ءوز
5050بنط
5051بنو
5052ترم
5053ونج
5054ءطل
5055بجع
5056ءيل
5057تحت
5058تخت
5059ثوم
5060ثون
5061ثيل
5062بشت
5063ءصف
5064ءضي
5065ءتد
5066ءثب
5067ءزذ
5068ءكن
5069ءمس
5070ءمق
5071ءيح
5072تجب
5073ثكن
5074بمم
5075بند
5076بلن
5077تعل
5078بوم
5079بوو
5080برن
5081ثنى
5082تبت
5083تبغ
5084بذج
5085برت
5086بطق
5087بطم
5088بطي
5089بعم
5090بغو
5091بقس
5092بلر
5093تكي
5094تلب
5095جمن
5096جسن
5097تنر
5098تنس
5099تنف
5100تنك
5101تنم
5102تدر
5103ترخ
5104تيد
5105تير
5106تيل
5107تين
5108ثتي
5109ثعد
5110جلش
5111جءل
5112جبت
5113جبخ
5114جدم
5115جوو
5116جيل
5117جهب
5118جيز
5119خدو
5120خثو
5121خقن